• Colors: Red Color

٭ همه علاقمندان به حمايت و دفاع از "دیده بان"   ميتوانند به آن بپيوندند و به عضويت آن در آيند. عضویت در "دیده بان" فردی است.

٭ نام عضو "دیده بان"، در ليست اعضا ثبت مى شود، کارت عضويت آن را دريافت مى کند و اطلاعيه ها و برنامه هاى  "ائتلاف" را دريافت مى کند.

٭ عضو "دیده بان " در حد تمايل خود اين نهاد را از نظر مالى تقويت مى کند.

ساختار (Structure)

٭ "دیده بان آزادی و انقلاب ایران" که در ادامه اين سند و اسناد بعدى به اختصار  "دیده بان"، هم ناميده مى شود٬ کمپینی بین المللی برای کمک به پیروزی رساندن این انقلاب و خواسته های آن است.

Iran Freedom and Revolution Watch (Iran FRW)

۱- "دیده بان آزادی و انقلاب ایران "، که در این سند برای اختصار از آن به نام "دیده بان" نام برده خواهد شد، متشکل از افرادی که در حمایت از "انقلاب سوم" مردم در ایران، در حمایت از آزادی و انقلاب، فعالیت هماهنگ و مشترکی را پیش می برند و هدف شان کمک به پیروزی رساندن این انقلاب و خواسته های آن است.