1. Iran Freedom and Revolution Watch, tot nu toe aangeduid als IranFRW, is een groep van alle mensen die, ter ondersteuning van de "derde revolutie" van het Iraanse volk en ter ondersteuning van vrijheid en revolutie, gemeenschappelijke en gecoördineerde activiteiten ontplooien met als doel alle steun te verlenen om deze revolutie en diens eisen te laten zegevieren.