1. Iran Freedom and Revolution Watch, tot nu toe aangeduid als IranFRW, is een groep van alle mensen die, ter ondersteuning van de "derde revolutie" van het Iraanse volk en ter ondersteuning van vrijheid en revolutie, gemeenschappelijke en gecoördineerde activiteiten ontplooien met als doel alle steun te verlenen om deze revolutie en diens eisen te laten zegevieren.

 

  1. IranFRW is de gemeenschappelijke en algemene internationale actie van alle individuen die, ongeacht hun taal, nationaliteit, religieuze en politieke achtergrond en ongeacht hun geografische verblijfplaats, geloven in de overwinning van deze revolutie en streven naar de verwezenlijking ervan.

Vanuit het standpunt van IranFRW is de overwinning van deze revolutie mogelijk geworden, aangezien de uitgebreide ervaring, die is opgedaan met het verslaan van zowel de constitutionele revolutie als die van 1979, de samenleving en het volk van Iran veerkrachtiger heeft gemaakt in de vormgeving van deze nieuwe, derde revolutie, en er bewuster mee aan de slag is gegaan.

 

  1. IranFRW beoogt als overwinning van deze vrouwenrevolutie in de eerste plaats de onvoorwaardelijke verwezenlijking van haar eisen, namelijk de volledige afschaffing van de gehele genderapartheid regels in Iran en het verbod op de religieuze islamitische regelgeving in het leven van vrouwen, meisjes en de samenleving – als zijnde essentiële kwesties die gedurende de gehele revolutie, in al haar fasen en overgangen, moet worden beschermd. Wij geloven dat respect voor mens en vrouw, respect voor geluk, welzijn en menswaardig leven voor iedereen, respect voor kinderen en onze omgeving voorrang hebben op het respect voor welke religie, levensovertuiging en levenswijze dan ook! De slogan "Vrouw, Leven, Vrijheid" is de essentie van dit doel en de blauwdruk van de verenigde inspanningen van mensen in Iran voor de verwezenlijking ervan.

 

  1. IranFRW zal alle middelen aanwenden die het tot zijn beschikking heeft bij diens acties voor vrijheid en revolutie in Iran, inclusief het optreden als pressiegroep bij de [verschillende] staten en instellingen, het verkrijgen van de steun van beschaafde mensen in de wereld, van mensenrechtenorganisaties, en het organiseren van vergaderingen, marsen en bijeenkomsten.

 

  1. IranFRW verwelkomt alle groepen, organisaties, persoonlijkheden, activisten en geïnteresseerde instanties; en is bereid, binnen het kader van haar doelstellingen, met hen samen te werken ter verdediging van revolutie en vrijheid in Iran.